Vereniging voor ecologisch leven & tuinieren: V.E.L.T.

VELT-ROESELARE

Een alternatief voor wie op een ecologische manier wil leven!!!

Velt fundeert haar werking op het respect voor de samenhang van alle dingen op aarde. Velt geeft de ecologische leefwijze concreet gestalte: in huis, tuin, keuken en daarbuiten. Velt gelooft dat de oplossing voor natuur- en milieuproblemen én voor een rechtvaardige wereldwijde verdeling dichterbij komt, als mensen in hun dagelijks leven een duurzame levensstijl kunnen ontwikkelen.

Moestuin: Velt wil mensen met een moestuin motiveren om ecologisch te telen. De biologische teelt wijst alle chemische bestrijding af, bevordert de bodemvruchtbaarheid en springt duurzaam met de bodem om.

 Siertuin: Velt wil de beleving en de aanleg van ecologisch siergroen stimuleren, zowel in privétuinen als in openbaar groen.

In de ecologische siertuin ga je uit van het ondersteunen van natuurlijke processen, kies je voor streekgebonden planten, planten die zijn aangepast aan de bodemgesteldheid.

 Keuken: De ecologische keuken is een gezonde en eerlijke keuken met heel wat troeven: biologisch geteeld voedsel, minder vlees, volwaardige ingrediënten, seizoens- en streekgebonden produkten, geen overbodige verpakkingen of energieverbruik én respect voor de derde wereld.

 Ecologisch consumeren: Velt blijft " de groene markt " volgen en informeert over nieuwe ontwikkelingen, zoals o.a. de effecten van genetische manipulatie. Velt zet zich in voor         ecologisch verantwoorde produkten.

 Biologische landbouw: Velt breekt een lans voor de biologische landbouw en informeert het brede publiek ook hier over nieuwe ontwikkelingen en produkten. Zo promoot Velt ook zelf produkten uit de bio-landbouw. Zo stellen we bv. biologisch geteelde zaden ter beschikking van onze leden. Velt is ervan overtuigd dat deze landbouwvorm de oplossing biedt voor de milieu- en andere problemen van de gangbare landbouw, zijnde een garantie voor duurzame ontwikkeling.

 Wonen: Samen met het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen (VIBE vzw) biedt Velt een integrale visie op het vaak verwaterde begrip "duurzaam bouwen". Bio-ecologisch bouwen en wonen gaat over gezond en ecologisch verantwoord materiaalgebruik, rationeel waterbeheer en rationeel energiegebruik, gecombineerd met het aspect ruimtelijke ordening.

 Praktisch: Velt vzw is een grote vereniging, actief in Vlaanderen en in Nederland. De rol van Velt is mensen informeren over bruikbare ecologische alternatieven via publicaties zoals boeken, een 2- maandelijks tijdschrift, een CD-rom. Velt-leden kunnen rekenen op gratis advies en dienstverlening van de medewerkers van het Velt-secretariaat.